Zasady i Warunki

Niniejsze Warunki („Umowa”) regulują korzystanie z naszej witryny internetowej i usług („Usługi”) świadczonych przez [Nazwa firmy] („my” lub „nas”).Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy.Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy, zaprzestań korzystania z naszych Usług.

1. Akceptacja Regulaminu

Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy.Zgadzasz się również przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

2. Własność intelektualna

Cała treść, logo, znaki towarowe i materiały na naszej stronie internetowej są własnością [Nazwa firmy] lub jej odpowiednich właścicieli i są chronione prawami autorskimi.Nie możesz ponownie publikować, powielać ani rozpowszechniać żadnych materiałów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3. Korzystanie z Usług

Możesz korzystać z naszych Usług wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.Zgadzasz się nie korzystać z naszych Usług w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy prawa, naruszający prawa innych osób lub zakłócający funkcjonowanie naszych Usług.Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które przesyłasz lub publikujesz na naszej stronie internetowej.

4. Prywatność

Nasza Polityka prywatności reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług.Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

5. Linki stron trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn lub usług stron trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane.Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.Dostęp do tych łączy odbywa się na własne ryzyko.

6. Wyłączenie gwarancji

Nasze Usługi świadczymy w stanie „takim, jakim są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji ani oświadczeń.Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani wiarygodności jakichkolwiek informacji udostępnianych za pośrednictwem naszych Usług.Korzystasz z naszych Usług na własne ryzyko.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe, szczególne lub karne wynikające z korzystania z naszych Usług lub w związku z nimi.Nasza całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia wynikające z niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Ciebie za korzystanie z naszych Usług.

8. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi z korzystania z naszych Usług lub naruszenia niniejszej Umowy.

9. Modyfikacja Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie.Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej.Dalsze korzystanie z naszych Usług po modyfikacjach oznacza akceptację zmienionej Umowy.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega prawu [Jurysdykcja] i będzie interpretowana zgodnie z nim.Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy zlokalizowane w [Jurysdykcja].

Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.